טליה כוכבת ילדים ​

טליה היא  כוכבת  ילדים אשר מגלמת ילדה מיוחדת במינה צבעונית ומרהיבה

שפוגשת  חברים בכל מיני צבעים 

מהם היא לומדת  ומלמדת ערכים חשובים.

טליה היא בעלת קול זמיר אשר בכל הצגה ומופע משלבת את כישוריה.